El-kompaniet Svenska AB grundades året 1989. El-kompaniet är ett medelstort installationsföretag med 20 anställda och vi är certifierade inom ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001. Vi inriktar oss mot företag och Brf, då vi utför allt från service och underhållsarbeten till om- och nybyggnationer. De vanligaste typer av installationer som vi genomför är bl a kraft, nätverk, fiber, tele, belysning, säkerhet, KNX och kameraövervakning.

El-kompaniet kombinerar det medelstora företagets resurser med det lilla företagets flexibilitet och engagerande personal. Vi på El-kompaniet är behöriga både inom hög- och lågspänning samt har certifikat för allt arbete vi utför. El-kompaniet har som målsättning att skapa långsiktiga relationer och leverera arbete i tid med hög kvalitet.
Kontakta oss gärna för mera information.

Bygg & Entreprenader

El-kompaniet utför alla typer av arbeten och uppdrag i stora som små entreprenadprojekt, allt från utförandeentreprenader till projektering och totalentreprenad.

El-kompaniet kan delta i utredningar, projektmöten och som kontakt med fastighetsägare, kommuner och konsulter. Vi kan även vara drivande av beställarens el- och teletekniska frågor samt hjälpa till med bl.a. utarbetande av skrivelser, kartor / ritningar, el-scheman, konstruktions- och relationshandlingar.
Några av våra största kunder är Skånetrafiken, Jernhusen, SJ, Trafikverket, Kommuner, NCC, PEAB och Veksø.

Jour 24h

Vi på El-kompaniet utför jouruppdrag åt våra avtalskunder med snabba inställningstider för att säkerställa driften. Vår jour är bemannad varje dag året runt med fullutrustade jourbilar för att klara alla problem som kan uppstå vid en akut situation. El-kompaniet har alltid haft jour till sina kunder. Den enda skillnaden är att vi idag erbjuder jouravtal till våra kunder för att säkerställa driften i deras anläggningar. Vi klarar av alla sorters jouruppdrag med våra fullutrustade bilar. Vid mer omfattande jouruppdrag har vi även ett större lager med material och lagerplatser för kundspecifika ändamål.


Drift & Underhåll

El-kompaniet erbjuder en rad av tjänster inom drift och underhåll för våra kunder. Vi utför våra uppdrag för att säkerställa att förekommande myndighetskrav uppfylls samt att anläggningen fungerar som den ska. El-kompaniet erbjuder flera typer av avtal, från enkla periodiska tillsyner till att vi tar ett helhetsansvar för fastighetens tekniska funktioner och prestanda.


Ett urval av våra kunder

 • Jernhusen Stationer - Malmö C är en av våra äldsta kunder som vi är eldriftansvariga över, då vi ansvarar för drift och underhåll av El – Tele – Data – Passage – CCTV – KNX. Vi utför även installation och service på deras övriga fastigheter och utrustning.
 • Jernhusen Depåer - Tillhör även en av våra äldsta kunde som vi utför nyinstallation samt service och underhåll till, i Lokstallet, Tvätthallen och Thorshall.
 • Euromaint - Har vi haft som kund i över 20 år, som vi utför alla förekommande El - Tele - Data arbeten till. Euomaint har verkstäder både i Malmö och Landskrona.
 • Forex - Har vi byggt ett flertal växlingskontor till, i Skåne och Köpenhamn.
 • PNO - Utför vi installationer, service och underhåll till. Vi har bl a installerat en tvättanläggning för lastbilar, belysning och diverse kontorsinstallationer.
 • Swemaint - Är en av våra äldsta kunder som vi har haft i över 20 år. Vi installerar alla förekommande El - Tele - Data arbeten i Swemaints verkstäder som ligger i Malmö och Helsingborg.
 • Veksø - Har vi ett samarbete med gällande utrustning för infrastruktur och offentlig miljö, såsom väderskydd och ellipser till kollektivtrafik.
 • SJ - Utför vi diverse installationer till, i deras kundcenter, kontor och utrustning.
 • HSB - Har vi haft som kunder sedan 1990 och vi utför alla typer av installationer, reparationer och underhåll till, inom flera föreningar.
 • PEAB - Har vi gjort ett flertal elinstallationer till, bl a i Banhallen och plattformsinstallationer på Malmö C.
 • NCC - Utför vi fortlöpande stora entreprenader till - pågående är Äldsta Station (Kungalängan) samt tidigare utförda entreprenader såsom Glashallen, Centralhallen på Malmö C.
 • getITsafe - Är en av våra flera avtalskunder som vi utför nyinstallationer samt service och underhåll till av trådlös internetaccess på hotell, tågstationer och offentliga miljöer i hela Skåne.